Vakit namazlarının edası için en uygun vakitler nelerdir?

Vakit namazlarının edası için en uygun vakitler nelerdir?


Namaz vakitlerinden hangi kısmın müstehap veya daha faziletli olduğu Hz. Peygamber’in uygulaması ve tavsiyeleri ile belirlenmiştir. Buna göre;
Sabah namazını gün ışıdığı zaman kılmak (isfâr) müstehaptır. Bunun ölçüsü, açık havada atılan bir okun, düştüğü yeri, oku atanın görebileceği kadar gökyüzünün aydınlanmasıdır. Hz. Pey-gamber şöyle buyurmuştur: “Sabah namazını aydınlıkta kılın. Çünkü bunun ecri daha büyük-tür.” Sabah namazının geciktirilmesi cemaatin çoğalmasına sebep olur. Cemaate katılmadıkları takdirde kadınların sabah namazını karanlıkta kılmaları daha faziletlidir. Çünkü bu, onların gö-rülmemesine daha çok yardımcı olur. Sabah namazının dışındaki namazlarda kadınlar erkekler cemaatinin dağılmasını beklerler.
Öğle namazını yazın geciktirerek serinde kılmak (ibrâd) müstehaptır. Hz. Peygamber şöyle bu-yurmuştur: “Öğle namazını serinde kılın. Çünkü sıcaklığın şiddeti, cehennemin hararetinin şid-detindendir.” Kışın ise, öğleyi hemen vakit girince kılmak müstehaptır. Enes (r.a)’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Hz. Peygamber, şiddetli soğuk olunca öğle namazını acele kılar, yazın ise serinleyinceye kadar geciktirerek kılardı.”
İkindi namazının farzını yaz-kış, güneş sararıp göz kamaştırmayacak şekilde ziyası gidinceye kadar geciktirmek müstehaptır. İkindi namazından sonra nâfile namaz kılmak mekruh olduğu için, farz geciktirilmekle nâfile namaz kılmaya imkân sağlanmış olur.
Akşam namazını mutlak olarak acele kılmak müstehaptır. Ezan ile kamet arasında yalnız üç âyet okunacak kadar veya hafif bir oturuş ile fasıla verilir. Çünkü akşam namazını geciktirmek mekruh olup, bunda Yahudilere benzemek vardır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Akşam namazını yıldızların iç içe göründüğü zamana kadar geciktirmedikleri sürece, ümmetim hayır üzerindedir.”
Yatsı namazını, gökyüzü bulutlu olmayınca gecenin üçte birinden öncesine kadar geciktirmek müstehaptır. Hava bulutlu olursa hemen kılmak menduptur. Delil şu hadistir: “Eğer ümmetime sıkıntı vermeseydim, yatsı namazını gecenin üçte birine kadar geciktirmelerini emrederdim.”
Vitir namazını, gece uyanacağına güvenen kimsenin, gecenin sonuna kadar geciktirmesi müste-haptır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Gecenin sonunda uyanamayacağından korkan kimse, vitir namazını, gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda kalkacağına güvenen kimse ise, vitri gecenin sonunda kılsın. Çünkü gece namazı, hem gece ve hem de gündüz meleklerinin hazır olduğu bir namazdır. Bunu yapmak daha faziletlidir.”
Şâfiîlere göre, öğle namazı dışında bütün namazların derhal kılınması ve sıcakta ise öğlenin se-rine bırakılması sünnettir.
(Prof. Dr. Hamdi Döndüren “Delilleriyle İslam İlmihali”)